Kubet Us Dữ liệu: Erik huấn luyện lịch sử tỷ lệ chiến thắng của Tây Ban Nha 4

Ngày 11 tháng 10, giờ Bắc Kinh, huấn luyện viên người Tây Ban Nha Erik hiện đang lãnh đạo tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển quốc gia cho Lịch sử thứ tư của Tây Ban Nha.Sau khi nhận được tiếng Tây Ban Nha, Enrique đã dẫn dắt đội giành chiến thắng 18 trận trong 32 trận và đạt được 56,25 Trang Chu W88 %của tỷ lệ chiến thắng.Ba người đứng đầu là BOSK (76,3%), Aragonnes (70,4%) và Camacho (63,6%).Tags: Erik Tây Ban Nha Liên minh Châu Âu