Kubet Uy Tín nhà Cái Brazil vs Uruguay bắt đầu: Neymar lần đầu tiên gửi Suarez để chiến đấu

Giờ Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 10. Tại Nam Mỹ, cuộc thi VS Uruguay của Brazil sắp bắt đầu.Trước trận đấu, đội hình đầu tiên đã chính thức được công bố.Brazil ra mắt: 23-Edson, 13-Temanson, 3-Tiago-Silva, 22-Virichimo, 6-Sandro, 5-Fabini, 8-silva, 17-Pacquita, 19-Rafinia, 10-Ney : 1-Alison, 12 Voveron, 2-Danilo, 16-Arana, 4, 4 -Malginios, 7-Jigson, 11-Ribelo, 15-Ednierson, 14-Douglas-Louis, 18-Venitus, 20-Anthony, 21 -Balbosa Uruguay: 1- Muslara GO88 VIP , 8-South, 19-Cotus, 3 Gotin, 17-binia, 6-Benkur, 15-Balverord, 5-Besino, 7-Draston, 21 -Cavani, 9-Suarez Uruguay thay thế: 12-camppana, 23 Roches, 2-pikres, 13-Gonzare Sri Lanka, 22 Caseres, 4-Golialan, 14-Torrera, 10-Alvarez, 16-Bryan-Rodrigue, 11 -N