Pass W88 BBC: FIFA đang thu thập bằng chứng của tất cả các bên để hiểu đầy đủ về việc đình chỉ cuộc thi

Trò chơi trực Tuyến sòng bạc ở Bắc Kinh, ngày 6 tháng 9. Việc đình chỉ các bó hoa thế giới của Brazil và Argentina tiếp tục lên men. Hiện tại, vụ việc đang chờ điều trị thêm FIFA.Theo báo cáo của BBC, FIFA hiện đang thu thập bằng chứng của tất cả các bên để hiểu đầy đủ sự cố đã gây ra trò chơi, và sau đó quyết định kế hoạch hành động phù hợp nhất.Tags: Argentina FIFA của Brazil